دفاع رساله دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی -بازنمایی رتبه پایین چندمقیاسه در یادگیری ماشین توسط مریم عبدالعلی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶