دفاع پایان‌نامه‌ کارشناسي ارشد -گرايش تجارت الکترونیک-سعید طوسی سعیدی

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲