جلسه دفاع رساله دکتری گرایش هوش مصنوعی -آرش عبدی هجراندوست

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲