افراد

احمد عبداله زاده بارفروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ahmadaku@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542733

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~ahmad

  • سوابق تحصیلی