افراد

مهدي دهقان تخت فولادي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: dehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~dehghan

  • سوابق تحصیلی