افراد

مریم امیرحائری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: haeri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545108

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~haeri

  • سوابق تحصیلی