افراد

محمدمهدي همايونپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: homayoun@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542722

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/homayoun

  • سوابق تحصیلی

1358 الی 1366: کارشناسی برق در گرایش الکترونیک (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

1366 الی 1369: کارشناسی ارشد برق در گرایش مخابرات (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

1369 الی 1374: دکترای برق (دانشگاه پاریس 11، فرانسه)

1372 الی 1374: کارشناسی ارشد دوم در رشته فونتیک (دانشگاه سوربون جدید، فرانسه)