افراد

سياوش خرسندي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: khorsand@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~khorsandi

  • سوابق تحصیلی