افراد

سعیده ممتازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: momtazi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 021-64542737

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~momtazi/

  • سوابق تحصیلی

  • ۱۳۸۰-۱۳۸۴: کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
  • ۱۳۸۴-۱۳۸۶: کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش‌مصنوعی)، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف،  ایران
  • ۱۳۸۶-۱۳۸۹: دکترای مهندسی کامپیوتر (هوش‌مصنوعی)، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه زارلند، آلمان
  • ۱۳۹۰-۱۳۹۱: فوق دکترای کامپیوتر، موسسه هاسوپلاتنر، دانشگاه پتسدام، آلمان
  • ۱۳۹۱-۱۳۹۴: فوق دکترای کامپیوتر، موسسه تحقیقات آموزشی آلمان، دانشگاه دارمشتات، آلمان