افراد

مهران سليمان فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: msfallah@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542718

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/msfallah

  • سوابق تحصیلی