افراد

رضا صفابخش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: safa@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542728

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/safa

  • سوابق تحصیلی

  • كارشناسي در مهندسي برق، دانشگاه صنعتي شريف، 1355.
  • كارشناسي ارشد در مهندسي برق، دانشگاه تنسي، ناكسويل، امريكا، 1980.
  • دكتري در مهندسي برق، دانشگاه تنسي، ناكسويل، امريكا، 1986.