کنفرانسهای لیست سفید و لیست سیاه (ارزیابی شده تا کنون)

آیین نامه ارزیابی کنفرانسها را از اینجا (آیین نامه ارزیابی کنفرانسها) دانلود کنید.

 

کنفرانسهای دسته (الف): لیست سفید و نیز دارای تشویقی دانشکده

- کنفرانسهای لیست شده در سایت ArnetMiner (لیست کنفرانسهای ArnetMiner و یا نسخه برخط کنفرانسهای سایت ArnetMiner)

- کنفرانسهای لیست شده در سایت CORE با رتبه A*, A, B (لیست کنفرانسهای CORE و یا نسخه برخط کنفرانسهای سایت CORE)

 

 

کنفرانسهای دسته (ب): لیست سفید دانشکده که با توجه به جدول مربوطه امتیاز 5 را آورده اند (بررسی شده تا کنون):

-کنفرانس انجمن کامپیوتر (فارسی) CSI سال 1393

- کنفرانس برق ایران ICEE-فارسی سال 1393

-کنفرانس مهندسی کامپیوتر و دانش- مشهد- International Conference on Computer and Knowledge Engineering ICCKE سال 1393

- سمپوزیوم مخابرات ایران- مرکز تحقیقات و مخابرات ایران (International Symposium on Telecommunications-IST)

 - کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC)

 - کنفرانس intelligent computer communications & processing -ICCP

http://www.iccp.ro/iccp2014

 - کنفرانس Computer Reserach & Development - ICRD

http://www.iccrd.org

  - کنفرانس EMMSAD به آدرس http://www.emmsad.org

 - کنفرانس IPRIMA به آدرس http://ipria2015.guilan.ac.ir

 - کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT)

- کنفرانس بین المللی Embedded Systems and Technologies RTEST

- کنفرانس BUCC, 8th Workshop on Building and Using Comparable Corpora

- کنفرانس 2nd International conference on Networks and Information Security

- کنفرانس 20th EMMSAD

- نخستین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند

- ieee international conference on communications in china -IEEE ICCC

 

 

کنفرانسهای دسته (ج): لیست سیاه دانشکده (بررسی شده تا کنون):

 - کنفرانس دوسالانه ماشین بینایی و پردازش تصویر

 - سومین همایش ملی زبان شناسی (دانشگاه صنعتی شریف) http://clconference.sharif.ir

- همایش داده های عظیم (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) http://ictssbigdata.itrc.ac.ir

-  Quntum Information Processing 2014 به آدرس http://benasque.org/2014QIP