.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


فرم تسویه حساب با دانشگاه

[form TASVIYEH HESAB.pdf]


فرم تطبیق واحد

[form TATBIGHE VAHEDE FAREGHOTAHSILAN.pdf]


فرم حذف اظطراری

[form HAZF EZTERARI.pdf]


فرم مهمان بین دانشکده

[form MEHMAN BEYNE DANESHKADEE.pdf]


فرم تغییر رشته داخلی

[Form TAGHIR RESHTE DAKHELI.pdf]


فرم تسویه حساب انتقال به سایر دانشگاهها

[form TASVIYE HESABE ENTEGHAL BE SAYERE DANESHGAH HA.pdf]


فرم تغییررشته داخلی

[Form TAGHIR RESHTE DAKHELI[۰].pdf]


فرم تعهد انجام امور دانشجویی در موعد مقرر

[form TA'AHODE ANJAME OMOR AMOZESHI DAR MOHLATE MOGHARAR.pdf]


فرم تعهد جهت انتقال

[form TA'AHOD JAHATE ENTEGHAL.pdf]


فرم تعهد دوره های آزاد

[form TA'AHOD DORE HAYE AZAD.pdf]


فرم ثبت نام دوره های آزاد

[Form SABTE NAM DOREHAYE AZAD.pdf]


فرم مرخصی تحصیلی

[Form MORAKHASI TAHSILI.pdf]


فرم مهمان

[Form MIHMAN.pdf]


فرم خلاصه وضعیت دانشجو

[Form KHOLASE VAZIYATE DANESHJOO.pdf]


فرم انتقال توام با تغییر رشته

[Form ENTEGHAL TO'AM BA TAGHIRE RESHTEH.pdf]


فرم و راحل تغییر آدرس

[form v marahele TAGHIR ADRESS.pdf]


فرم تعهد کارت دانشجویی المثنی

[forme TA'AHOD CART DANESHJOO ALMOSANA.pdf]


فرم درخواست آموزشی

[form DARKHAST AMOZESHI.pdf]


فرم درخواست ادامه تحصیل

[form DARKHAST EDAME TAHSIL.pdf]


فرم درخواست ادامه تحصیل

[form DARKHAST EDAME TAHSIL[۰].pdf]


فرم درخواست ترمیم معدل

[form DARKHAST TARMIM MOADEL.pdf]


فرم اصلاح وضعیت محروم به وضعیت انصراف

[Form ESLAH VAZIYATE MAHROOM BE VAZIYATE ENSERAF.pdf]


فرم مهمان تکدرس

[Form MIHMAN TAK DARS.pdf]


فرم تعهد انصراف از تحصیل

[Form TA'AHOD ENSERAF AZ TAHSIL.pdf]


فرم تعهد حذف غیبت امتحانی

[Form TA'AHOD HAZFE GHEYBATE EMTAHANI.pdf]


فرم تسویه مهمان ترمی

[form TASVIYEH HESAB MEHMANE TERMI.pdf]


فرم تسویه حساب (انصراف از تحصیل)

[Form TASVIYEH HESAB(Enseraf Az Tahsil).pdf]


فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی

[form TATBIGHE VAHED DANESHJOYANE ENTEGHALI.pdf]


فرم تطبیق واحد تغییر رشته-تغییر گرایش

[form TATBIGHE VAHED TAGHIRE RESHTE- TAGHIR GERAYESH.pdf]


فرم گواهی موقت فارغ التحصیلی (المثتی)

[form GHOVAHI MOVAGHATE FAREGHOTAHSILI ALMOSANA.pdf]


فرم گواهی موقت کاردانی

[GOVAHI MOVAGHAT KARDANI.pdf]


فرم گواهی موقت کارشناسی

[GOVAHI MOVAGHAT KARSHENASI.pdf]


فرم گواهی موقت معادل کارشناسی

[GOVAHI MOVAGHAT MO'ADEL KARSHENASI.pdf]


فرم نظام وظیفه کاردانی

[NEZAM VAZIFEH KARDANI.pdf]


فرم نظام وظیفه کارشناسی

[NEZAM VAZIFEH KARSHENASI.pdf]


فرم نظام وظیفه معادل کارشناسی

[NEZAM VAZIFEH MO'ADEL KARSHENASI.pdf]


فرم ۱ -مشروطی

[form (۱) MASHROOTI[۰].pdf]


فرم ۲ -مشروطی

[form (۲) MASHROOTI.pdf]


فرم۳-ادامه مراجعه

[form (۳) AADAME MORAJE'H.pdf]


فرم ۴-محروم از تحصیل

[form (۴) MAHROM AZ TAHSIL.pdf]


فرم تعهد ثبت نام دانشجویان مشروطی

[form TA'AHODE SABTE NAME DANESHJOYANE MASHROOTI.pdf]


فرم درخواست خذف غیبت امتحانی و کلاسی

[فرم جدید درخواست حذف غیبت امتحانی یا کلاسی.pdf]


فرم تعهد غیبت امتحانی و کلاسی

[فرم جدید تعهد حذف غیبت امتحانی یا کلاسی.pdf]


فرم درخواست انصراف از تحصیل

[Form DARKHAST ENSERAF AZ TAHSIL.pdf]


فرم جدید تعریف پروژه

[فرم جديد تعريف پروژه.pdf]


فرم مجوزاخذ درس بدون پیشنیاز

[فرم مجوزاخذ درس بدون پیشنیاز.jpg]


فرم جدید تعریف پروژه

[فرم جدید تعریف پروژه ۱.doc]


فرم اخذ تکدرس(معرفی به استاد)

[فرم جديد تکدرس دي ماه ۹۳-۱.pdf]


فرم اعلام آمادگي دفاع از پروژه كارشناسي

[فرم اعلام آمادگي دفاع ازپروژه كارشناسي.pdf]


فرم ادعای فارغ التحصیلی

[فرم جديد ادعاي فارغ التحصيلي.pdf]