.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


اعلام آمادگی دفاع از پروژه

[فرم اعلام آمادگي دفاع از پروژه كارشناسي ارشد[۰].doc]


فرم تحویل نرم افزار پروژه

[فرم تحويل نرم افزار پروژه[۰].doc]


فرم تصویب موضوع سمینار

[فرم تصويب موضوع سمينار[۰].doc]


فرم تأئيديه برگزاری دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد

[فرم تأئيديه برگزاری دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد.doc]


فرم عضویت جامعه فارغ التحصیلان

[فرم عضویت جامعه فارغ التحصیلان فارسی+ انگلیسی[۰].pdf]


فرم تصويب نامه کتابخانه ارشد

[فرم تصويب نامه کتابخانه ارشد.DOC]


برگه انتخاب واحد

[برگه انتخاب واحد.jpg]


فرم درخواست آموزشی

[فرم در خواست آموزشي[۰].pdf]


فرم پيشنهاد پروژه

[فرم پيشنهاد پروژه[۱].rtf]


فرم تعيين استاد راهنما

[فرم تعيين استاد راهنمای ارشد.doc]


فرم تصویب پروژه(Proposal Form for Graduate Thesis )

[Graduate Proposal Form.docx]


فرم تأیید انجام کار و آمادگی برای دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد-گرایش هوش مصنوعی

[DownloadHandler - Copy[۰].pdf]


فرم حذف درس یا ترم و درخواست مرخصی

[فرم حذف درس يا ترم و درخواست مرخصي[۰][۰].doc] [فرم حذف درس يا ترم و درخواست مرخصي[۰].pdf]


فرم تسويه حساب فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد دوره مجازي دانشكده مهندسي كامپيوترو فناوري اطلاعات

[فرم تسويه حساب مجازي.pdf]


فرم مقدماتی پیشنهاد پایا نامه کارشناسی ارشد۹۷

[فرم جدید مقدماتی پیشنهاد پروزه ۱.docx]


تسویه حساب ارشد

[فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد[۰].pdf]