.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


فرم تحویل نرم افزار پروژه

[فرم تحویل نرم افزار پروژه.pdf]


فرم آلبوم فارغ التحصيلان

[فرم آلبوم فارغ التحصيلان.pdf]


تطبیق واحد

[تطبیق واحد[۰].pdf]


فرم عضویت جامعه فارغ التحصیلان

[فرم عضویت جامعه فارغ التحصیلان فارسی+ انگلیسی.pdf]


فرم تسویه حساب دانشکده

[فرم تسویه حساب دانشکده - Copy _۲_.pdf]