.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


لیست واحد عمومی مهندسی کامپیوتر

[لیست واحد عمومی مهندسی کامپیوتر.pdf]


لیست واحد نرم افزار

[لیست واحد نرم افزار.pdf]


لیست واحد سخت افزار

[ليست واحد سخت افزار.pdf]


لیست واحد فناوری اطلاعات

[ليست واحد فناوري اطلاعات(جديد)[۰].pdf]


مهتدسی کامپیوتر(برای دانشجویان ۹۳ به بعد)

[مصوبه جديد-مهندسي کامپيوتر-۹۳ به بعد.pdf]