.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی

AUT-PR-۳۳۰۲: آیین نامه دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید:  آیین نامه دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد