.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی

AUT-PR-۳۳۰۴: ضوابط و دستورالعمل حذف درس در مقطع کارشناسی ارشد

لطفاً از اینجا دانلود کنید: ضوابط حذف درس در کارشناسی ارشد