.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


تعرفه

[تعرفه] [tarfe.pdf]


فرم

[rayanesh-form.docx] [rayanesh-form.pdf]


فرم درخواست دریافت سرویس رایانش ابری مخصوص دانشجویان دکتری

[فرم درخواست سرویس دکترا.docx]