.
فناوری اطلاعات
فرمهای دکتری
فرمهای کارشناسی
قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای کارشناسی ارشد
قوانین کارشناسی

مراحل فراغت از تحصیل تحصیلات تکمیلی


چارت گرایش هوش مصنوعی و نرم افزار

[چارت گرایش هوش مصنوعی و نرم افزار.pdf]


چارت و سرفصل تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری و شبکه و رایانش امن

[چارت و سرفصل تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری و شبکه و رایانش امن[۰].pdf]