Home
Publications
Students
Courses Taught
Industry Projects
Academic Experiences
پروژه های دكترا
رديف عنوان پروژه نام دانشجو گرايش تحصيلي وضعیت
1 دسترسي به نقاط در ناحيه مقعر علي محدث خراساني رياضي كاربردي پایان یافته
2 ترسيم گراف در نواحي محدود عليرضا باقري نرم افزار پایان یافته
3 تا كردن لينكيج هاي درختي و زنجيره باز در فضاي چند بعدي علي نورا... نرم افزار پایان یافته


پروژه های کارشناسی ارشد
رديف عنوان پروژه نام دانشجو گرايش تحصيلي
1 شبيه سازي ربات تعريف شده توسط كاربر مجتبي‌ خجسته‌بخت‌ هوش ماشين ورباتيك
2 مدل طراحي مبتني بر مامور هوشمند عليرضا يعقوب‌زاده‌ نرم افزار
3 مصور سازي نحوه عملكرد يك كامپايلر فردين‌ شافوري‌ نرم افزار
4 ارائه محيطي براي نقاشي متحرك سه بعدي توزيع شده بصورت شيء گرا محمدرضا پيامي‌ نرم افزار
5 ارائه يك چارچوب نرم افزاري براي طراحي سيستم تجارت الكترونيكي سام‌ رهبري‌ نرم افزار
6 ارائه يك روش ايستابراي موازي سازي كد ترتيبي به كد چند ريسماني علي‌ داوديان‌ نرم افزار
7 كتابخانه رقمي مقالات و مجلات دانشگاه صنعتي اميركبير مهران‌ استادرحيمي‌ نرم افزار
8 مولد نرم افزارهاي اطلاعاتي تصويري علي‌ نوروزي‌خزاقي‌ نرم افزار
9 طراحي كتابخانه رقمي دانشگاه اميركبير مبتني بر عاملها كاوه‌ مهديان‌ نرم افزار
10 تشخيص و حذف كدهاي مشابه امير شكرپورقره‌ورن‌ نرم افزار
11 توليد و توسعه فرهنگ لغت و گرامر محاسباتي براي تحليل نحوي زبان فارسي محمد دانش نرم افزار
12 تست خودكار سازي نمودارهاي UML جعفر پوراميني‌ نرم افزار
13 افزايش قابليت UML در مدلسازي معماري سيستمهاي مبني بر قطعات نرم‌افزاري عبداله‌ خوش‌رفتاررودي‌ نرم افزار
14 بسط UML با افزودن قابليت هاي الگوگرا رضا جابري‌ نرم افزار
15 بررسي و بهبود الگوريتمهاي هندسه محاسباتي براي اشياءمتحرك علي ساجدي باداشيان نرم افزار
16 مسائل محافظين سيار در چند ضلعيها اصغر دهقاني فيروزآبادي نرم افزار
17 تعيين مشخصات كلاس مجازي وپياده سازي بخش واقعيت مجازي توزيع شده در آن محمدرضا رهائي‌مهر كامپيوتر
18 بررسي و استخراج خواص L _Metric به عنوان يك فضاي هندسي مناسب درعلوم كامپيوتر مهدي يعقوبي كامپيوتر
19 مدل كردن كاربر مبتني بر هستان شناسي براي بازيابي اطلاعات بهاره مبارك آبادي هوش مصنوعي
20 مكمل يابي خودكار در سيستم هاي چند عاملي جهت برآورده ساختن نيازهاي پروژه هاي نرم افزاري شهروز محقق نرم افزار
21 سيستم مولد نرم افزارهاي توصيف كننده اميرحسين‌ چينايي‌ نرم افزار
22 ارتقاء الگوي فرآيند توليد نرم افزار جهت رديابي فرآورده ها در چارچوب RUP سيدمحسن هاشمي نرم افزار
23 يك روش براي مذاكره بين عاملها در كتابخانه رقمي علي واحد نرم افزار
24 طراحي ساختار امنيتي براي كتابخانه رقمي مبتني بر عامل جواد چمن آراء نرم افزار
25 طراحي و پياده سازي پروتكل هاي ميان افزار سيستمهاي توزيع شده اطلاع رساني ( كتابخانه رقمي ) فاطمه السادات جعفري نرم افزار
26 طراحي يك مدل مذاكره براي عامل تجارتگر مبتني بر تكنيكهاي تئوري باز الهه جوادي نرم افزار
27 بررسي و پياده سازي يك سيستم ظرف عسل مبتني بر عامل هاي هوشمند نرگس بطحائيان هوش ماشين ورباتيك
28 تست كننده نفوذ به ديواره هاي آتش مجيد نمازي‌ نرم افزار
29 طراحي يك ميان افزار براي سيستمهاي توزيع شده اطلاع رساني سيده هاجر كشفي كامپيوتر
30 آموزش گرافيكي كامپيوتر از طريق تجسم ذهني مهدي نقوي معماري كامپيوتر
31 بررسي كننده اتوماتيك گرامر فارسي حميد حسن‌پور معماري كامپيوتر
32 گردش اتوماتيك مكاتبات اداري پيام‌ محمودي‌نصر معماري كامپيوتر
33 صحت سنجي و اعتبار سنجي نرم افزار منوچهر حافظي نرم افزار
34 طراحي يك معماري مبتني بر گريد براي يك بازار تجارت الكترونيك مجتمع اميرحسين خديوي يزد نرم افزار
35 بررسي مسأله تشخيص Visibility graph وارائه الگوريتمهايي براي گراف بازه ها غلامرضا دهقاني نرم افزار
36 طراحي بستر امن براي توسعه برنامه هاي كاربردي تحت وب احسان خسرواني تبار نرم افزار
37 طراحي عامل تجارتگر با استفاده از تكنيك مذاكرهي تئوري بازي ها همراه با يادگيري تقويتي سيدعلي‌ حسيني‌شعار هوش مصنوعي
38 مطالعه و ارائه روشهايي جهت سريعتر كردن فرا روش RUP محسن بنادكوكي كامپيوتر
39 درخت اشتاينر در چند ضلعي ساده علي اسدي نرم افزار
40 بكارگيري روشهاي متعارف ضمانت امنيت بر روي سيستمها و روشهاي توسعه نرم افزار غير ساخت يافته ياشار حيدري نرم افزار
41 ارايه الگوريتم هايي براي انتخاب دماي اوليه و برنامه سرد شدن الگوريتم آنيلينگ شبيه سازي شده و كاربرد آن در مديريت زنجيره تامين مهدي‌ نمازي‌فر فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
42 ارتقاء UML نقش مبنا جهت پشتيباني از مكانيزم كنترل دسترسي شرط مبنا تكتم رمضاني‌فرخاني فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
43 بررسي ، ارزيابي و بهبود مدلهاي لغو گواهي كليد عمومي علي ناصراسدي فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
44 طراحي يك معماري توزيع شده بر پايه چارچو ب ebXML براي ايجاد يك بازار تجارت الكترونيكي يكپارچه بهاره رحمان‌زاده‌هروي فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
45 بررسي و بهبود روشهاي مديريت تغييرات درخت هاي آنتالوژي توزيع شده با كاربرد در سيستم كتابخانه رقمي محمدمهدي نژادشكوهي نرم افزار
46 مسير يابي امن در مدل سلسله مراتبي شبکه هاي حسگر بي سيم مسعود آراسته‌ابراهيم‌پور نرم افزار
47 صحت سنجي و اعتبار سنجي يکپارچه امنيتي و نرم افزاري مبتني بر استاندارد معيارهاي مشترک حسين سالاري‌مندي نرم افزار
48 ارائه معماري يک موتور جستجو براي سرويس هاي گريد اميد مولا نرم افزار
49 ايجاد زنجيره اي از خدمات متناسب با نياز کاربر در محيط گريد حسين قاسمعلي زاده نرم افزار
50 اجراي چريان کاري از سرويس ها در محيط گريد با توجه به خواص کيفيت سرويس طه قاسمي نرم افزار
51 ارائه يک روش انطباق بين فراهم کننده و خريدار مبتني بر چارچوب eb XML سيد مهرداد اسلامي مهدي آبادي فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
52 ارائه روشي براي هماهنگي در زنجيره تأمين با اعضاي متعدد سيد كاوه فياض بخش فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
53 انتخاب اگاه به زمينه تامين کنندگان زنجيره هاي تامين مريم بيات فن‌‌آوري‌اطلاعات-تجارت‌الكترونيكي
54 ارائه يک الگوريتم بهبود يافته براي مساله يافتن موتيف مسلم مسعودي نرم افزار