Available courses

Course

هدف از اين درس، آشنا نمودن دانشجويان با اصول و تكنيكهاي پاية رياضي و الگوريتمي براي پردازش داده‌هاي مختلف اعم از داده‌هاي صوتي- تصويري، بيوالكتريك و مانند آن است. در اين درس، دانشجويان تكنيك‌هاي پردازش سيگنال‌هاي رقمي، تبديلات مختلف روي اين سيگنال‌ها، پردازش آنها در حوزه‌هاي زمان و فرکانس و تحليل سيگنال‌هاي رقمي را فرا گرفته و قادر خواهند بود تا از اين روش‌ها در طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي رقمي بهره گيرند.

Course
Course


Course
Course Image FPGA-Lab (Computer Aided Design Laboratory)

The goal of this lab is to introduce you to the basics of Computer Aided Design (CAD) industrial tools. For the purposes of this lab,  you will first learn the ASIC design flow using Synopsis and Cadance tools, and then you will learn FPGA design flow, such as RTL design, HLS design and Hardware-Software co-design using Xilinx Vivado tool on Digilent Zybo Development Board.

The course project will consist of three parts. The first two sections are online that will be done in the lab and the final section will be offline.

Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

هدف کلي اين درس آشنايی با فرآيندهای توسعه نرم افزار است که کليه مراحل توليد و توسعه نرم افزار را در بر مي گيرد. در اين درس فرآيندهای برنامه ریزی شده و چابک آموزش داده مي شود و فعاليت‌هاي مهم در توسعه نرم افزار همچون مشخص کردن نيازمنديها، تحليل و طراحی، ساخت، ارزیابی و تکامل سيستم مورد مطالعه قرار می گيرد.

Course

هدف اين درس آشنايي با اصول و روش‌هاي لازم براي توليد برنامه‌هاي با کيفيت مي باشد. روش بالا به پايين در حل مسأله و مفاهيم برنامه نويسي شئ‌گرا براي مديريت چالشهاي پيش رو در پياده سازي برنامه هاي متوسط و برزگ براي دانشجويان ارائه خواهد شد. زبان برنامه نويسي جاوا که يک زبان برنامه نويسي شئ‌گرا مي باشد براي آشنايي عملي با مفاهيم و تکنيک‌هاي برنامه نويسي شئ‌گرا به دانشجويان آموزش داده خواهد شد. همچنين مفاهيم پيشرفته برنامه نويسي همچون طراحي رابط کاربري گرافيکي،‌ برنامه‌نويسي چند رشته اي، برنامه‌ توزيع شده بر روی شبکه و دیگر مباحث ارائه خواهد شد.

Course
Course
Course

هدف این درس آشنايي با مباحث تئوريك و عملي در زمينه زبانشناسي و پردازش سيگنال گفتار و نيز كاربردهاي آن شامل شناسائي گفتار و گوينده، تبديل متن به گفتار، فشرده سازي و بهسازي گفتار و چگونگي استفاده از تكنيك هاي پردازش سيگنال ديجيتال، روشهاي شناسائي آماري الگو، شبكه هاي عصبي، پردازش زبان طبيعي  در پردازش گفتار است.


Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

استاد درس:‌ دکتر محمدرضا رزازی

Course

هدف از اين درس، آشنا نمودن دانشجويان با اصول و تكنيكهاي پاية رياضي و الگوريتمي براي پردازش داده‌‌هاي مختلف اعم از دادههاي صوتي- تصويري، بيوالكتريك و مانند آن است. در اين درس، دانشجويان تكنيكهاي پردازش سيگنالهاي رقمي، تبديلات مختلف روي اين سيگنالها، پردازش آنها در حوزه‌هاي زمان و فرکانس و تحليل سيگنالهاي رقمي را فرا گرفته و قادر خواهند بود تا از اين روش‌ها در طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي رقمي بهره گيرند


Course

آشنايي با معماري يک ريزپردازنده (با انتخاب يک معماري مانند  ARM)، آشنايي با  تشکيلات نرم‌افزاري، سختافزاري و اجزاء ميکروکنترلرها (با انتخاب يک ميکروکنترلر از خانواده AVR، ARM و مانند آن)، برنامه نويسي به زبان اسمبلي و سطوح بالاتر، نحوه اتصال و ارتباط پردازنده با حافظه‌ها و ادوات جانبي و استفاده از آنها در ساخت سيستم‌هاي نهفته، اينترنت اشياء و مانند آن

Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

درس اصول طراحی کامپایلر

استاد: دکترمحمدرضا رزازی

Course

درس سمینار هوش مصنوعی گروه 7


Course

آشنايي با مباحث تئوريك و عملي در زمينه زبانشناسي و پردازش سيگنال گفتار و نيز كاربردهاي آن شامل شناسائي گفتار و گوينده، تبديل متن به گفتار، فشرده سازي و بهسازي گفتار و چگونگي استفاده از تكنيك هاي پردازش سيگنال ديجيتال، روشهاي شناسائي آماري الگو، شبكه هاي عصبي، پردازش زبان طبيعي  در پردازش گفتار


Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

Principles of Computer and Programming

Course

Introduction to Embedded System Design

Introduction, what is an embedded system?

Options for Building Embedded Systems

Example Embedded Systems

Benefits of Embedded Computer Systems

Embedded System Functions

Attributes of Embedded Systems

Constraints

Impact of Constraints


Course
Course

درس ریاضیات مهندسی

Course

درس اصول طراحی کامپایلرها


استاد: دکتر محمدرضا رزازی

Course
Course
Course
Course

درس سمینار هوش مصنوعی، سمینار گروه 2 برای دانشجویان مجازی

Course
Course
Course