Available courses

هدف از اين درس آشنايي دانشجويان با اجزاء سامانه‌های تبدیل متن به گفتار و مباحث تئوری و عملی برای طراحی و ساخت آنهاست. دراين درس تاکيد زيادي بر تبديل متن فارسي به گفتار صورت مي گيرد.

Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

هدف این درس آشنايي با مباحث تئوريک و عملي در زمينه زبانشناسي و پردازش سيگنال گفتار و نيز کاربردهاي آن شامل بازشناسی گفتار، شناسائي گفتار و گوينده، سنتز گفتار، فشردهسازي و بهسازي گفتار و چگونگي استفاده از تکنيکهاي پردازش سيگنال‌های رقمی، روش‌هاي شناسائي آماري الگو، شبکه‌هاي عصبي، یادگیری عمیق، یادگیری ماشین و پردازش زبان طبيعي در پردازش گفتار می‌باشد.


Course
Course
Course
سیستم‌های توزیع شده از مباحث مهم در مهندسی نرم افزار است.  سیستم‌های توزیع شده می توانند بعضی از نیازمندیهای غیر عملیاتی از جمله مقیاس پذیری، کارایی و قابل اتکاء بودن را برآورده نمایند که این بر اهمیت آنها افزوده است.  اين درس دانشجويان را با مفاهيم، تئوري‌ها، چالش‌ها، راه حل‌های کلی و ابزارهاي لازم در اين حوزه آشنا مي‌نمايد.
Course

هدف کلی این درس آشنايی با نکات مهندسی و فرآیندهای توسعه نرم افزار است که کليه مراحل تولید و توسعه نرم افزار را در بر مي‌گیرد. در این درس فرآیندهای برنامه ریزی شده و چابک آموزش داده می‌شود و فعالیت‌های مهم در توسعه نرم افزار همچون مشخص کردن نيازمندی‌ها، تحلیل و طراحی، ساخت، ارزیابی و تکامل سیستم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.


Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

هدف این درس آشنايي با مباحث تئوريك و عملي در زمينه زبانشناسي و پردازش سيگنال گفتار و نيز كاربردهاي آن شامل شناسائي گفتار و گوينده، تبديل متن به گفتار، فشرده سازي و بهسازي گفتار و چگونگي استفاده از تكنيك هاي پردازش سيگنال ديجيتال، روشهاي شناسائي آماري الگو، شبكه هاي عصبي، پردازش زبان طبيعي  در پردازش گفتار است.


Course
Course
Course
Course
Course
Course


Course

هدف از اين درس، آشنا نمودن دانشجويان با اصول و تكنيكهاي پاية رياضي و الگوريتمي براي پردازش داده‌هاي مختلف اعم از داده‌هاي صوتي- تصويري، بيوالكتريك و مانند آن است. در اين درس، دانشجويان تكنيك‌هاي پردازش سيگنال‌هاي رقمي، تبديلات مختلف روي اين سيگنال‌ها، پردازش آنها در حوزه‌هاي زمان و فرکانس و تحليل سيگنال‌هاي رقمي را فرا گرفته و قادر خواهند بود تا از اين روش‌ها در طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي رقمي بهره گيرند.

Course
Course
Course Image FPGA-Lab (Computer Aided Design Laboratory)

The goal of this lab is to introduce you to the basics of Computer Aided Design (CAD) industrial tools. For the purposes of this lab,  you will first learn the ASIC design flow using Synopsis and Cadance tools, and then you will learn FPGA design flow, such as RTL design, HLS design and Hardware-Software co-design using Xilinx Vivado tool on Digilent Zybo Development Board.

The course project will consist of three parts. The first two sections are online that will be done in the lab and the final section will be offline.

Course
Course
Course
Course
Course

هدف اين درس آشنايي با اصول و روش‌هاي لازم براي توليد برنامه‌هاي با کيفيت مي باشد. روش بالا به پايين در حل مسأله و مفاهيم برنامه نويسي شئ‌گرا براي مديريت چالشهاي پيش رو در پياده سازي برنامه هاي متوسط و برزگ براي دانشجويان ارائه خواهد شد. زبان برنامه نويسي جاوا که يک زبان برنامه نويسي شئ‌گرا مي باشد براي آشنايي عملي با مفاهيم و تکنيک‌هاي برنامه نويسي شئ‌گرا به دانشجويان آموزش داده خواهد شد. همچنين مفاهيم پيشرفته برنامه نويسي همچون طراحي رابط کاربري گرافيکي،‌ برنامه‌نويسي چند رشته اي، برنامه‌ توزيع شده بر روی شبکه و دیگر مباحث ارائه خواهد شد.

Course
Course
Course

هدف کلي اين درس آشنايی با فرآيندهای توسعه نرم افزار است که کليه مراحل توليد و توسعه نرم افزار را در بر مي گيرد. در اين درس فرآيندهای برنامه ریزی شده و چابک آموزش داده مي شود و فعاليت‌هاي مهم در توسعه نرم افزار همچون مشخص کردن نيازمنديها، تحليل و طراحی، ساخت، ارزیابی و تکامل سيستم مورد مطالعه قرار می گيرد.

Course
Course
Course

استاد درس:‌ دکتر محمدرضا رزازی

Course
Course
Course

هدف از اين درس، آشنا نمودن دانشجويان با اصول و تكنيكهاي پاية رياضي و الگوريتمي براي پردازش داده‌‌هاي مختلف اعم از دادههاي صوتي- تصويري، بيوالكتريك و مانند آن است. در اين درس، دانشجويان تكنيكهاي پردازش سيگنالهاي رقمي، تبديلات مختلف روي اين سيگنالها، پردازش آنها در حوزه‌هاي زمان و فرکانس و تحليل سيگنالهاي رقمي را فرا گرفته و قادر خواهند بود تا از اين روش‌ها در طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي رقمي بهره گيرند


Course
Course
Course
Course

آشنايي با معماري يک ريزپردازنده (با انتخاب يک معماري مانند  ARM)، آشنايي با  تشکيلات نرم‌افزاري، سختافزاري و اجزاء ميکروکنترلرها (با انتخاب يک ميکروکنترلر از خانواده AVR، ARM و مانند آن)، برنامه نويسي به زبان اسمبلي و سطوح بالاتر، نحوه اتصال و ارتباط پردازنده با حافظه‌ها و ادوات جانبي و استفاده از آنها در ساخت سيستم‌هاي نهفته، اينترنت اشياء و مانند آن

Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course

Introduction to Embedded System Design

Introduction, what is an embedded system?

Options for Building Embedded Systems

Example Embedded Systems

Benefits of Embedded Computer Systems

Embedded System Functions

Attributes of Embedded Systems

Constraints

Impact of Constraints


Course

Principles of Computer and Programming

Course
Course
Course